Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde

Adrese

Liepājas iela 2B, Ludza

Norises laiks

10:00-13:00 | 9. maijs

Dalīties

Kontaktpersona

Egita Ozere, vecākā inspektore (pārvaldes priekšnieka palīgs), tālr. 65703903, 29139071, e-pasts egita.ozere@rs.gov.lv

Pieteikšanās

Iepriekš obligāti jāpiesakās, rakstot e-pastā egita.ozere@rs.gov.lv līdz 3.maijam.

Dalīties

Vērtīgi atcerēties

Apmeklējot struktūrvienības, atļauts fotografēt un filmēt, ievērojot struktūrvienības priekšnieka norādījumus.

Pasākuma plānotais saturs

Ekskursija (dalībnieku skaits līdz 25) – iepazīstināšana ar Valsts robežsardzes darbības tiesisko pamatu, funkcijām, kompetenci un galvenajiem uzdevumiem.