Valsts probācijas dienests (Ludza)

Adrese

114. kabinets, Raiņa iela 16, Ludza,

Norises laiks

10:00-12:00 | 10.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Skaidrīte Jemeļjanova, Valsts probācijas dienesta Ludzas nodaļas vadošā probācijas speciāliste–nodaļas vadītāja, tālr.: 65707325, e-pasts: skaidrite.jemeljanova@vpd.gov.lv

Pieteikšanās

Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu uz latgale.ludza@vpd.gov.lv līdz 7. maijam

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

“Starpinstitucionālās sadarbības modelis priekšlikumu izstrādē un problēmjautājumu risināšanā” – situāciju analīze un izspēle darba grupās.