Valsts probācijas dienests (Balvi)

Adrese

Partizānu iela 6, Balvi

Norises laiks

13:00-16:00 | 09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Aelita Dimitrijeva, Valsts probācijas dienesta Balvu nodaļas probācijas speciāliste, tālr.: 64507237, mob.t.: 2655430, e-pasts: aelita.dimitrijeva@vpd.gov.lv

Pieteikšanās

Lūdzam dalību pieteikt, rakstot uz aelita.dimitrijeva@vpd.gov.lv. Piesakoties uz jauniešu diskusiju apli, maksimālais dalībnieku skaits vienā grupā – 15. Diskusijas sākumu grupai var plānot laikā no plkst. 9:00 līdz plkst. 14:30

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Diskusijas aplis “SODS – ATRIEBĪBA VAI TAISNĪGUMA ATJAUNOŠANA?”

Jauniešiem, darbojoties grupās, būs iespēja iepazīties ar Latvijas Valsts probācijas dienestu kā Eiropas vienotas kriminālsodu politikas īstenošanas sastāvdaļu. Būs iespēja uzzināt par projektiem, starpvalstu sadarbību, sabiedrības iespējām iesaistīties taisnīguma atjaunošanā un brīvprātīgajā līdzgaitniecībā. Runāsim arī par katra atbildīgu rīcību un drošības aktualitātēm, darbojoties interneta vidē.

Tāpat arī gaidīsim ikvienu interesentu. Apmeklētajiem būs iespēja uzzināt vairāk par probācijas dienesta funkcijām, projektiem un starpvalstu sadarbību, sabiedrības iespējām iesaistīties taisnīguma atjaunošanā un brīvprātīgajā līdzgaitniecībā.