Valsts augu aizsardzības dienests

Adrese

Lielvārdes iela 36, Rīga

Norises laiks

10:00-14:00 | 09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Dace Ūdre, sabiedrisko attiecību speciāliste, mob.t.: 26425173, e-pasts: Dace.Udre@vaad.gov.lv

Pieteikšanās

Iepriekš jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu uz dace.udre@vaad.gov.lv līdz 3. maijam.

Dalīties

Pasākuma plānotais saturs

Orientēšanās spēle.
Interaktīva darbošanās, kuras laikā jaunieši uzzinās ar augu veselību un agronomiju saistītu informāciju, uzzinās, ko dara VAAD eksperti Latvijā un kādu darbu veic Eiropas Savienības mērogā.

Spēles norise:

Dalībnieki tiks sadalīti trīs komandās. Katrai komandai jāizpilda vienāds uzdevumu skaits, bet atšķirīgā secībā. Kontrolpunkti būs izvietoti gan telpās, gan ārpus tām.

Uzdevumu veidi:

  • Praktiski uzdevumi
    (piemēram, augsnes paraugu ņemšana ar zondi, kukaiņu izpēte mikroskopā, augu sēklu atpazīšana);
  • Erudīcijas vai intuīcijas uzdevumi (atbildes uz jautājumiem);
  • Atjautības uzdevumi (piemēram, Saliec puzli!);
  • Foto uzdevumi.

Maksimālais dalībnieku skaits – 30 cilvēki.
Vēlams – 8., 9. klašu skolēni no lauku skolām.