Sociālās integrācijas valsts aģentūra (Jūrmalas profesionālā vidusskola)

Adrese

Slokas iela 68, Jūrmala

Norises laiks

10:00-15:00 | 09.05.2019.

Dalīties

Kontaktpersona

Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Briede, mob.t.: 26438904

Pieteikšanās

Atvērto durvju dienām jāpiesakās, rakstot uz jana.briede@siva.gov.lv līdz 3. maijam

Dalīties

Vērtīgi atcerēties

! Iebraukšanas maksa Jūrmalā – 2,00 Eur

Pasākuma plānotais saturs

Iespēja ielūkoties Jūrmalas profesionālās vidusskolas ikdienā:

  •  vidusskolas mācību procesa organizēšana, plānošana un nodrošināšana;
  • atbalsta personāla darbs ar klientiem (piem., sociālo darbinieku, karjeras konsultanta u. c. speciālistu);
  • profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniegšana (pakalpojums, kura ietvaros speciālisti izvērtē mācīties gribētāja vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija cilvēkam ir vispiemērotākā);
  • vidusskolas telpu (t. sk. dienesta viesnīcas) apskate.