Valsts augu aizsardzības dienests

Adrese: Valsts augu aizsardzības dienests, Lielvārdes iela 36, Rīga

Kontaktpersona: Dace Ūdre, sabiedrisko attiecību speciāliste. Tālr. 26425173, e-pasts dace.udre@vaad.gov.lv

Norises laiks: 10:00-12:00

Pasākuma plānotais saturs: Pasākuma pirmajā daļā konferenču zālē interaktīva prezentācija – “Sargājot augus, sargājam Latviju”. Jaunieši varēs līdzdarbosies dažādu augiem kaitīgu organismu atpazīšanā un iegūs zināšanas par bīstamām augu slimībām un kaitēkļiem.

Pasākuma otrajā daļā ekskursija Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā, kur veic references laboratorijas funkcijas augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamo organismu laboratoriskajā diagnostikā. Laboratorijas uzdevums ir veicināt karantīnas un citu augu kaitīgo organismu izplatības ierobežošanu, piedalīties augu karantīnas organismu izplatīšanās riska analīzes veikšanā, veikt laboratorisko diagnostiku, nodrošinot kvalitatīvu un savlaicīgu augu, augu produktu, augsnes un kaitēkļu paraugu testēšanu. Laboratorijā strādā ekspertu un tehnisko darbinieku komanda šādās jomās: virusoloģija, bakterioloģija, mikoloģija, nematoloģija, entomoloģija, herbaloģija, molekulārbioloģija.

Ekskursija paredzēta divām skolēnu vai studentu grupām, maksimālais dalībnieku skaits vienā grupā – 10 cilvēki.

Pieteikšanās: Iepriekšējā pieteikšanās pa tālruni 26425173 vai e-pastā dace.udre@vaad.gov.lv līdz 26.septembrim.

#atvertasdurvis

Map