Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Adrese: Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija, Eksporta iela 5, Rīga

Kontaktpersona: Laima Ķiece. Tālr. 67503322, e-pasts lvafa@lvafa.gov.lv

Norises laiks: 10:00-11:00

Pasākuma plānotais saturs: Interesentu iepazīstināšana ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas darbības galvenajiem virzieniem:
1) Latvijas vides aizsardzības fonda projekti (informācija par projektiem, iespējas dalībai projektu konkursos);
2) EK finanšu instruments LIFE (Latvijā īstenotie LIFE projekti, iespējas saņemt LIFE finansējumu).

Pieteikšanās: Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot pieteikumu e-pastā lvafa@lvafa.gov.lv līdz 22.septembrim.

#atvertasdurvis