Valsts probācijas dienests Krāslavā

Adrese: Valsts probācijas dienesta Krāslavas teritoriālā struktūrvienība, Rēzeknes iela 33A, Krāslava

Kontaktpersona: Marija Kampāne, vadītāja. Tālr. 65681741, e-pasts marija.kampane@vpd.gov.lv

Norises laiks: 13:00-16:00

Pasākuma plānotais saturs: Apmeklētāji tiks iepazīstināti ar brīvprātīgo līdzgaitnieku darbu, kā arī brīvprātīgo izlīguma starpnieku darbu Valsts probācijas dienestā. Paredzēta tikšanās ar līdzgaitniekiem, diskusija “Ko katrs no mums var darīt, lai veicinātu sabiedrības drošību?”, dalīšanās pieredzē.

Pieteikšanās: Lūdzam iepriekš pieteikties, sūtot apmeklētāju sarakstu e-pastā kraslava@vpd.gov.lv līdz 22.septembrim.

 

#atvertasdurvis

Map