Valsts probācijas dienests Balvos

Adrese: Valsts probācijas dienesta Balvu teritoriālā struktūrvienība, Partizānu iela 6, Balvi

Kontaktpersona: Rita Kuzņecova, vecākā probācijas speciāliste. Tālr. 64507240, e-pasts rita.kuznecova@vpd.gov.lv

Norises laiks: 10:00-12:00

Pasākuma plānotais saturs: Informācija par brīvprātīgā darba nozīmi, vadot izlīgumus, par iespējām iesaistīties līdzgaitniecībā jauniešiem.

Pieteikšanās: Lūdzam iepriekš pieteikt dalību, iesūtot informāciju par dalībnieku skaitu e-pastā balvi@vpd.gov.lv līdz 22.septembrim.

 

#atvertasdurvis

Map