Patentu valde

Adrese: Patentu valde, Citadeles iela 7/70, Rīga

Kontaktpersona: Evita Lande, departamenta “Patentu tehniskā bibliotēka” Informācijas pakalpojumu nodaļas pārstāve. Tālr. 67220126, e-pasts evita.lande@lrpv.gov.lv

Norises laiks: 10:00-13:00

Pasākuma plānotais saturs: Kopīgi noskaidrosim, kā un kāpēc ir svarīgi aizsargāt intelektuālās darbības rezultātā radītos darbus. Atraktīvā veidā sniegsim ieskatu rūpnieciskā īpašuma tiesībās – patents, preču zīme, dizainparaugs. Papildus apskatīsim saistošus izgudrojumus, kas jau ir aizsargāti un ar kuriem lepojamies. Tāpat pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja aplūkot viltoto preču piemērus, kas uzskatāmi atspoguļo preču zīmju un dizainparaugu pārkāpumus. Lai palīdzētu saprast pārkāpumu radīto negatīvo ietekmi, aicināsim piedalīties spēlē “NeViltots”. Visaktīvākais dalībnieks saņems Patentu valdes balvu.

Pieteikšanās: Apmeklētājiem jāpiesakās e-pastā evita.lande@lrpv.gov.lv līdz 26.septembrim.

 

#atvertasdurvis

Map