Ministru kabinets

Adrese: Ministru kabinets, Brīvības bulvāris 36, Rīga

Kontaktpersona: Justīne Deičmane, Komunikācijas departamenta vadītāja vietniece. Tālr. 67082828, e-pasts justine.deicmane@mk.gov.lv

Norises laiks: 10:00-16:00

Pasākuma plānotais saturs: Ministru kabinetā šogad aizraujošu ekskursiju veidā interesentiem būs iespēja iepazīt ierēdņu darba specifiku un to, ko patiesībā nozīmē “vadīt” valsti no izpildvaras viedokļa. Tāpat tiks pastāstīts, kā sabiedrība var iesaistīties valsts pārvaldē gan ar tiešu rīcību, gan ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību, kā iedzīvotāji var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu un galu galā kļūt par aktīvu, atbildīgu pilsoni. Apmeklētājiem būs iespēja doties ekskursijā pa Ministru kabineta ēku, uzzinot tās vēsturi un dzirdot interesantus stāstus, iejusties “ierēdņa ādā”, piedalīties viktorīnā, kā arī piedzīvot daudz citu notikumu.

Pieteikšanās: Pieteikšanās līdz 25.septembrim, sūtot e-pastu justine.deicmane@mk.gov.lv, kurā norādīta šāda informācija: izglītības iestādes nosaukums; klase; skolēnu skaits; pedagoga vārds, uzvārds, kontakti; dalībnieku vārds, uzvārds, dzimšanas dati.

Ieteicamais apmeklētāju vecums: 9.-12.klase skolās, 1., 2.kurss augstskolās.

Informācija par caurlaižu režīmu: Apmeklējot Ministru kabinetu, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte), kas būs jāuzrāda apsardzes darbiniekam, kā arī jāiziet drošības pārbaude. Aizliegts ienest šaujamieročus, sprāgstošas un viegli uzliesmojošas vielas, asus priekšmetus u.tml. Apmeklējuma laikā jāievēro pieklājības normas, nedrīkst trokšņot. Apmeklētājiem jāpakļaujas apsardzes darbinieku un Valsts kancelejas darbinieku norādījumiem.

Ministru kabineta apmeklētājiem ēkā ir atļauts fotografēt un filmēt, ievērojot ekskursijas vadītāja norādījumus.

#atvertasdurvis

Map