Labklājības ministrija

Šogad pasākumā nepiedalāmies. Ar prieku uzņemsim jūs atkal nākamgad!

Padotības iestāžu pasākumus lūgums skatīt attiecīgajās apakšsadaļās.

#atvertasdurvis

Map