LNA Siguldas zonālais valsts arhīvs

Adrese: Latvijas Nacionālā arhīva Siguldas zonālais valsts arhīvs, Institūta iela 2B, “Peltes”, Siguldas pagasts, Siguldas novads

Kontaktpersona: Ligita Veismane, direktore. Tālr. 28453645, e-pasts sigulda@arhivi.gov.lv

Norises laiks: 10:00-15:00

Pasākuma plānotais saturs: Ekskursijas skolēnu grupām. Iespēja ikvienam interesentam saņemt bezmaksas konsultācijas un metodisko palīdzību dokumentu un arhīvu pārvaldības jautājumos, kā arī iepazīties ar uzkrāto nacionālo dokumentāro mantojumu. Iespēja apskatīt Vladimira Tjurina foto izstādi “Baltijas ceļš”.

Pieteikšanās: Iepriekš obligāti jāpiesakās, rakstot e-pastā sigulda@arhivi.gov.lv vai zvanot pa tālr. 28453645 līdz 22.septembrim.

#atvertasdurvis

Map