Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola

Adrese: Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola, Stabu iela 10K-4, Rīga

Kontaktpersona: Ināra Bārzdiņa, direktora vietniece mācību darbā. Tālr. 670331972, e-pasts jmrmvmd@ml.lv

Norises laiks: 8:50-11:10

Pasākuma plānotais saturs:

  • 8:50-9:30 – audzēkņu iepazīstināšana mācību priekšmetu Politika un tiesības un Sabiedrība un cilvēkdrošība ietvaros ar Valsts Izglītības un satura centra Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons 2017-2020”
  • 9:40-11:10 – diskusijas un darbs grupās:

1. Kā mūsu izglītības iestāde varētu piedalīties šajā maratonā?
Darbību jomas: Latvijas vēstures un savas apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju izzināšana, kultūras vērtību apzināšana un popularizēšana, vides pētīšana un kopšana, sociāli nozīmīga darba veikšana, uzņēmējdarbības un darba tirgus izzināšana savā pilsētā, radošu un inovatīvu ideju attīstīšana un ieviešana u.c.
2. Kādi būs izglītības iestādes sadarbības partneri?
Sadarbības partneri: skola un pašvaldības, skola un nevalstiskās organizācijas, skola un uzņēmēji, dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestādes, uzrunājot un iesaistot latviešu diasporas bērnus un jauniešus kopīgai un ilglaicīgai sadarbībai u.tml.
3. Ideju prezentācija un labākās idejas apzināšana
Idejas nominēšana, kas kļūtu par skaistu tradīciju un bagātinātu skolas dzīvi, sagādātu pašiem un citiem pozitīvas emocijas un gandarījumu.

Pieteikšanās: Iepriekšēja pieteikšanās e-pastā jmrmvmd@ml.lv vai zvanot pa tālr. 670331972 līdz 22.septembrim.

#atvertasdurvis