Latviešu valodas aģentūra

Adrese: Latviešu valodas aģentūra, Lāčplēša iela 35, Rīga

Kontaktpersona: Velga Līcīte-Meldere, projektu koordinatore. Tālr. 67201684, e-pasts velga.licite@valoda.lv

Norises laiks: 10:00-11:30

Pasākuma plānotais saturs: Apmeklētāji varēs iepazīties ar latviešu valodas apguves iespējām elektroniskajā vidē,
izmantojot vietni www.maciunmacies.lv un tālmācības piedāvātos resursus.

Pieteikšanās: Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

#atvertasdurvis

Map