VRS Ventspils pārvalde

Adrese: Valsts robežsardzes Ventspils pārvalde

Kontaktpersonas:

Ventspils pārvaldē, Jūras nodaļā un uz kuģa “Rānda”:
Rita Bergmane, Administratīvā dienesta vecākā speciāliste. Tālr.63604802, e-pasts rita.bergmane@rs.gov.lv

Liepājā:
Dace Vārna, Kurzemes 1.kat. dienesta vecākā inspektore. Tālr.63483711, e-pasts kurzemes.dienests@rs.gov.lv

Pāvilostā:
Dainis Klaks, Pāvilostas 1.kat. nodaļas priekšnieks. Tālr. 63498558, e-pasts dainis.klaks@rs.gov.lv

Mērsragā:
Aleksandrs Limbergs, Mērsraga 1.kat. nodaļas priekšnieks. Tālr. 63235963, e-pasts aleksandrs.limbergs@rs.gov.lv

Rīgā, Līča nodaļā:
Edgars Rings, Līča nodaļas priekšnieka p.i. Tālr. 26538151, e-pasts igors.belaks@rs.gov.lv

Norises laiks: 10:00-12:00; 13:00-15:00

Pasākuma plānotais saturs:

1. Iepazīstināšana ar Valsts robežsardzes (VRS) Ventspils pārvaldi, tās dienesta telpām un video materiālu demonstrēšana.

2. Ekskursija pa VRS Ventspils pārvaldes struktūrvienībām:
2.1. Kinoloģijas nodaļa – dienesta suņu paraugdemonstrējumi Liepājā;
2.2. Liepājas 1.kat. nodaļa – iepazīstināšana ar nodaļas dienesta telpām, nodaļas galvenajiem uzdevumiem un atbildības rajonu, robežkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļu demonstrēšana;
2.3. Pāvilostas 1.kat. nodaļa – iepazīstināšana ar nodaļas dienesta telpām, nodaļas galvenajiem uzdevumiem un atbildības rajonu; robežkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļu demonstrēšana;
2.4. Mērsraga 1.kat. nodaļa – iepazīstināšana ar nodaļas dienesta telpām, nodaļas galvenajiem uzdevumiem un atbildības rajonu; robežkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļu demonstrēšana;
2.5. Jūras operāciju koordinācijas centra apmeklējums – iepazīstināšana ar centra dienesta telpām un aprīkojumu Ventspilī;
2.6. Apskates un kontroles nodaļas apmeklējums – speclīdzekļu (ekipējuma, bruņojuma, speclīdzekļu) demonstrēšana Ventspilī;
2.7. Līča un Jūras nodaļu apmeklējums – iepazīstināšana ar nodaļas dienesta telpām, galvenajiem uzdevumiem un atbildības rajonu, tehniskajiem līdzekļiem (kuteriem un transportlīdzekļiem), glābšanas līdzekļiem un to veidiem, kā arī iepazīstināšana ar noteikumiem par drošu kuģošanu;
2.8. Kuģa “TIIRA” apskate Liepājā.

Pieteikšanās: Iepriekšēja pieteikšanās pie minētajām kontaktpersonām.

#atvertasdurvis