VRS Aviācijas pārvalde “Jaunsmilgas”

Adrese: Valsts robežsardzes Aviācijas pārvalde “Jaunsmilgas”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads

Kontaktpersona: Vija Enikova, vecākā inspektore. Tālr. 65703981, e-pasts vija.enikova@rs.gov.lv

Norises laiks: 10:00-12:00

Pasākuma plānotais saturs: Divas ekskursijas (pēc pieprasījuma) 25 cilvēku grupai. Iepazīšanās ar Valsts robežsardzes (VRS) Aviācijas pārvaldi (AVP), VRS reklāmas filmas demonstrēšana, VRS gaisa kuģu un speciālā aprīkojuma prezentācija, VRS AVP Apsardzes un speciālo uzdevumu dienesta “Sigma” ekipējuma, robežkontroles un imigrācijas kontroles līdzekļu demonstrēšana, kinologu paraugdemonstrējumi.

Pieteikšanās: Iepriekš obligāti jāpiesakās, sūtot apmeklētāju sarakstu e-pastā vija.enikova@rs.gov.lv līdz 22.septembrim.

Apmeklējot Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldi, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), kas būs jāuzrāda apsardzes personālam.

Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes apmeklētājiem ēkā ir atļauts fotografēt, ievērojot ekskursijas vadītāja norādījumus.

#atvertasdurvis