VID Liepāja

Adrese: VID Nodokļu pārvaldes Nodokļu un nodevu grāmatvedības metodikas daļas Kurzemes trešā apkalpošanas nodaļa, Jūras iela 25/29, Liepāja

Kontaktpersona: Anita Brence, nodaļas vadītāja vietniece. Tālr. 67123902, e-pasts anita.brence@vid.gov.lv

Norises laiks: 10:00-12:00

Pasākuma plānotais saturs: Ekskursijā/lekcijā izglītības iestāžu pārstāvjus iepazīstinās ar VID darbu, ar Klientu apkalpošanas centra (KAC) darbības specifiku, galvenajiem uzdevumiem, klientu iespējām KAC, VID konsultantu darbu, nepieciešamo zināšanu un prasmju kopumu.

Pieteikšanās: Izglītības iestādēm jāpiesakās ekskursijai, rakstot e-pastā liepaja.lietvediba@vid.gov.lv.

#atvertasdurvis

Map