VID Muitas pārvaldes Liepājas ostas MKP

Adrese: VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP 0411, Cukura iela 8/16, Liepāja

Kontaktpersona: Valerijs Sisenis. Tālr. 67123983, e-pasts valerijs.sisenis@vid.gov.lv

Norises laiks: 10:00-14:00

Pasākuma plānotais saturs: Preču kustības specifika Liepājas ostā (autotransports, dzelzceļa transports, ūdenstransports, gaisa transports, pasta sūtījumi). Neliels ieskats par muitas kontrolē izmatojamiem tehniskajiem līdzekļiem. Kinologu un darba suņu darba specifika un darba nosacījumi.

Pieteikšanās: Izglītības iestādēm līdz 22.septembrim jāpiesakās ekskursijai, rakstot e-pastā valerijs.sisenis@vid.gov.lv, norādot šādu informāciju: izglītības iestādes nosaukums; skolēnu vecums (klase) un skaits; vēlamais ekskursijas/lekcijas laiks; pedagoga vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

 

#atvertasdurvis

Map