VID Muitas pārvalde Daugavpils MKP

Adrese: Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils un Daugavpils preču stacijas MKP, Višķu iela 21Ž un Piekrastes iela 22, Daugavpils

Kontaktpersona: Lilita Drele, vecākā muitas uzraudze, tālr. 26432825. Transporta nodrošināšanas jautājumos sazināties ar Ainu Azareviču pa tālr. 67123278.

Norises laiks: 8:00-17:00 (vienas ekskursijas ilgums aptuveni 2 stundas)

Pasākuma plānotais saturs: MKP infrastruktūra, muitas tehniskie līdzekļi, kinologu darba specifika un demonstrējumi ar suni.

Pieteikšanās: Iepriekšēja pieteikšanās, e-pastā MP.LMKPD.lietvediba@vid.gov.lv nosūtot šādu informāciju: izglītības iestādes nosaukums; ekskursantu skaits; ekskursantu vārds, uzvārds, personas kods. Līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti.

 

#atvertasdurvis

Map